İtalya Kanatlı Endüstrisi ve Avian İnfluenza 1997 - 2005 

Dr. Alessandra Scolari (Danışman Veteriner İTALYA)

 

Kanatlı üretimi ülkenin kuzeyinde yapılıyor, karmaşık bir kanatlı sektörü var. Kırsal kesimlerde karmaşık bir sistem var, bu bölge Afrika’dan Amerika’ya göç eden kuşların bölgesinde.  Göllerdeki ve nehirlerdeki alanlara gelen göçmen kuşlar  virüs’ün yayılmasını sağlıyor.

 

İtalyada ilk olarak Venito bölgesinde 1997-1998 yüksek patojenik olarak karşımıza çıktı H5N2. Tavuklar risk altındaydı bu semptomlar pek çok şekilde görüldü. IVPI testi 2,98- 3 oranında, bu çiftliklerde yeterince veri tabanı yoktu, hastalıkları çökertme politikası uygulandı bunlar etkili oldu fakat rütin inceleme yapılmadı. 1999’ da H7N1 düşük patajonikte başladı bu vakka hindileri etkiledi. 1999’da 6 salgın görüldü ve tekralamaya başladı.

A.I.’nın direkt ve indirekt maliyeti İtalya’ya 507             milyon Euro

Aşı dağıtımı burada yetkili veterinerler tarafından yapılıyor. Efekte olan çiftliklerde ortalama enfeksiyon oranı 0.4 görülüyor aşı yapılmayan çiftliklerde bu oran daha yüksek. Bir çiftlikte imha işlemi yapıldıktan sonra çifliğe gelen yeni sürüye aşı yapıldı ve bundan iyi netice alındı. Tam olarak 127 milyon hayvana aşı yapıldı. Bu sadece komplike bir yapı bütün hayvanları incelemek lazım hatta vahşi hayvanlara da bakmak lazım. Bu çifliklere aşılama programından sonra ağır kısıtlamalar getirildi. Bir salgının ardından 3 km yasak alan kısıtlaması getirildi, kırsal alanlardaki kanatlılara aşılar yapıldı. Yoğun popilasyonlu 137 hindi çiftliğine yasaklama getirildi. Hindi çiftliklerinin homojen bölgelerde kurulması yasaklandı. Yeni strateji-ler geliştirildi ve çiftçilere finansal destek yapıldı.

İtalya Veneto 7 yıllık salgının ardından artık durum iyice sorun haline gelmeye başlamıştı.

Bio  güvenlik önlemleri alındı. İtalya da 13 Aralık 1999 ilk yüksek patajonik virüs yayıldı IVPI testi 3 değerinde 400’ün üzerinde salgın oldu genli hindilerdeydi ve sorun durdurulamaz bir hal aldı, bu sorun personel sayesinde daha hızlı yayılmıştı 95 çiflik yanyanaydı ve hepsi etkilenmişti.

40 milyona yakın hayvan kesilerek imha edildi.

Bazı haftalarda 60 yerde birden ortaya çıktı bununla baş etmek zordu. Başka bir vakka da hindiler bir gecede öldüler bazı yerlerde hindilerin ilk reaksiyonu titreme şeklindeydi ve bunlarda üç gün içersinde öldüler. Virüs hızla yayılıyordu ve bir çok çiftlik imha edildi. Bu hayvanların imha edilmesi zor bu tür çalışmalarda bir çok itirazlar oldu.

2000 yılından itibaren  düşük patajonik salgınlarla karşılaşıyoruz. 2000 yılında H7N1 suşu ile düşük patojenli salgında 700 bin hayvan öldürüldü ve 900 bini de kesildi. Bu vakkalarda 7,5 milyon Euro’ luk kayıp sözkonusu. Bu araştırmalar sırasında 586 çiftlik imha edildi ve bu salgın sırasında yaklaşık 23 adet salgın hastalık karşımıza çıktı. Yine başka bir salgında 7 mil-yonu geçen  Avian Influenza bütün hayvanlar imha edildi.

1150 kilometrekarelik alandaki tüm kanatlılar aşılandı. 15 Kasım 2000 ta-rihinden 15 Mayıs 2002’ye kadar süre içerisinde aşılama devam etti. Aşı suşu olarak  Pakistan/ 95/ H7N3 kullanıldı. Kuzey İtalya’da süregelen A.I. salgınının 7 yılından sonra ancak acil durumlar dikakte alındı.

Yüksek riskli bölgelerde kalıcı nezaret programları uygulandı ve katı serolojik ve virolojik kontroller hassas hayvanlarda devam etti. Çiftliklerde biosekuriti arttırıldı. Hassas hayvanların kümesleri uzun dönemli programlarlla kontrol edildi. 

Hindi kümesleri mümkün olduğunca homojen hale getirildi. Çiftlikler kanatlı endüstrisi ve Sağlık Kurumları ile koordinasyon sağlandı. 759 kişi HPAI ile kontakt oldu ancak herhangibir sağlık problemi rapor edilmedi.

SigmaSoft
Arkadaşınıza göndermek için tıklayınız Yorum eklemek için tıklayınız
bebek insan kaynaklarý boya badana internet site tasarýmý çocuk gýda güvenliði