TAVUK VEBASINDAN (AI) ARİ ÜLKE STATÜSÜ

 

H.Haluk AŞKAROĞLU

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Tavuk Vebası (Avian Influenza) sunumunda şu konulara değindi:

 

TAVUK VEBASINDAN (AI) ARİ ÜLKE STATÜSÜ

Son 3 Yılda AI hastalığının görülmemiş olması.

AI'ye karşı aşılı ya da aşısız, kontrol önlemlerinin alındığı ülkeler için bu periyot son etkilenen hayvanın kesiminden sonraki 6 aydır.

TAVUK VEBASI (AI) İLE ENFEKTE BÖLGE

En son vakanın bildirilmesinden ve kontrol önlemleri ile dezenfeksiyon uygulamalarının yerine getirilmesinden sonra en az 21 gün geçmiş olması,

Eğer kontrol önlemleri uygulanmamışsa en son hastalanan hayvanın ölümü ya da klinik olarak iyileşmesinden sonra 6 ay geçmiş olduğu kabul edilen bölgedir.

AI'den ari ülkelerin Veteriner İdareleri AI ile infekte ülkelerden direk veya indirek olarak aşağıdaki ürünlerin ithalatını veya kendi toprakları üzerinden transit geçişini yasaklayabilirler.

Evcil ve yabani kanatlılar;

1 günlük kanatlılar;

Damızlık yumurtalar;

Evcil ve yabani kanatlılara ait semen;

Evcil ve yabani kanatlıların taze etleri;

AI virusunun tam olarak imha edilmesini sağlayacak şekilde işlenmemiş olan evcil ve yabani kanatlıların et ürünleri;

Hayvan yemi ya da endüstriyel kullanım için ayrılmış olan hayvansal orijinli  (kanatlı) ürünler

AI'den ari ülkelerden ithalat yapılırken Veteriner İdareleri evcil kanatlı hayvanlar için aşağıda belirtilen maddeleri teyit eden  uluslararası hayvan sağlık sertifikasını talep etmelidir.

Sevk gününde AI’ye ait hiçbir klinik belirti göstermemelidirler;

Kuluçkadan çıktıkları günden itibaren ya da en azından son 21 gün boyunca AI'den ari bir ülkede bulundurulmalıdırlar;

AI'ye karşı aşılanmamış olmalıdırlar; 

AI ile infekte ülkelerden ithalat yapılırken Veteriner İdareleri evcil kanatlı hayvanlar için aşağıda belirtilen maddeleri teyit eden uluslararası hayvan sağlık sertifikasını talep etmelidir.

Sevk gününde AI'ye ait hiçbir klinik belirti göstermemelidirler;

Veteriner Otoriteler tarafından düzenli bir şekilde kontrol edilen bir kuruluştan gelmelidirler;

AI'den ari bir kuruluştan gelmelidirler ve AI ile infekte bir bölgede tutulmamalıdırlar; veya

Kuluçkadan çıktıktan sonra ya da sevk tarihinden en az 21 gün öncesine kadar bir karantina istasyonunda tutulmalıdırlar ve AI için bir teşhis testine tabi tutulmalı ve sonuçlar negatif olmalıdır.

AI'ye karşı aşılanmamış olmalıdırlar; 

BAKANLIĞIMIZCA YAPILAN ÇALIŞMALAR

Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliğinin 116. Maddesinde değişiklik yapıldı.(2001)

“Tavuk Vebası Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Talimatnamesi” hazırlandı.(2001)

Kanatlı veri tabanı güncelleştirildi(2002)

2002 yılında “Tavuk Vebası Hastalığı Tarama ve İzleme Programı” uygulamaya konuldu.

İthalat kısıtlamaları ve kontrolleri yapılmakta

Laboratuvar teşhis alt yapıları güçlendirildi

Referans laboratuvar belirlendi (Bornova)

Tiplendirme ve patojenite testlerinin yapılabilmesi için çalışmalara başlandı

“Tavuk Vebası Acil Eylem Plan Taslağı”  hazırlanarak AB’ne gönderildi. (2002 )

AB Twinning projesi kapsamında yeni Acil Eylem Planı Taslağı hazırlanmakta.

AB ne tam uyumlu yeni bir yönetmelik taslağı hazırlandı.(2004)

Üreticileri yönelik bilgi notu hazırlandı, web sitesine konuldu ve illere gönderildi (2003)

Kanatlı işletmelerinin koordinatları belirlenmekte (2004)

Solunum sistemi hastalıklarından şüpheli materyaller AI yönünden taranmakta

Sektör, üniversite ve ilgililerle değişik tarihlerde toplantılar yapıldı,

Hastalık çıkışı ile ilgili tatbikat planlama toplantısı yapıldı (2005)

Yeni Yönetmelik Taslağındaki Farklar

Sadece yüksek patojenite AI’yı  kapsamakta.

Şüpheli işletmedeki yumurtaların doğrudan yumurta ürünleri imalatı için onaylanmış bir tesise gönde-rilmesi durumunda yapılması gereken işlemleri içermekte,

Bulaşık olan hayvan yemi ve gübrelerin imha edilmesine ilaveten uygun ısıl işleme tabi tutulmasını kapsamakta.

Kordon süreleri yeniden belirlendi (Koruma bölgesinde 21 gün, gözetim bölgesinde 30 gün)

Acil aşılama ile ilgili kriterler belirlendi,

Acil Eylem Planları ile ilgili kriterler belirlendi.

Tazminat????

Enstitülerimizin Yapmış Olduğu Testler

Bornova;Etken İzolasyonu, AGP, HI, ELİSA

Etlik; Etken İzolasyonu, AGP, HI, ELİSA

Pendik; Etken izolasyonu, AGP, HI, ELİSA

Adana; HI, AGP

Elazığ; AGP, HI

Erzurum; AGP ve ELİSA

Konya;HI, ELİSA

Samsun; AGP, HI ve ELİSA

Tavuk Vebası Hastalığı Tarama ve İzleme Programı(2002)

15 Kasım - 20 Aralık 2002 tarihlerinde uygulandı,

7879 kanatlı işletmesinden rastgele örnekleme ile 320 işletme belirlendi,

Toplam 18.669 serum toplandı ve test edildi,

Bölge Enstitüleri test sonuçlarını değerlendirme için Manisa Tav.Has.Araş.ve Aşı Üre. Ens.Müd. gönderdi.

Yapılan değerlendirme sonucunda tavuk vebası etkenine rastlanılmamıştır

2004 yılında da Yabani Kuşlar ve Su Kuşlarında AI Virusunun Varlığının Araştırılması çalışması yapılacaktı, yapılamadı.

İthalat Kontrolleri

Hastalık görülen ülkelerden

Canlı kümes hayvanları,

Etleri,

Yumurtaları

Diğer ürünlerine ithalat kısıtlaması getirilmektedir.

İthal edilen kanatlılardan gümrüklerde numuneler alınıp,  avian ınfluenza yönünden tarama yapılmakta

İlgili Bakanlıklar AI hastalığı risk grubunda bulunan ürünlerin ülkeye giriş ve hareketlerinde görev alanlarına giren konularda gerekli hassasiyeti göstermesi için bilgilendirildi

AI İthalat Kısıtlaması Devam Eden Ülkeler

Çin:  29.12.1997

Honduras:  14. 5. 2001

Şili: 19. 6. 2002

G.Kore:  23.12.2003

Vietnam:  13.01.2004

Tayland:  26.01.2004

Kamboçya: 30.01.2004

Hong-Kong: 30.01.2004

Laos: 30.01.2004

Pakistan:  30.01.2004

Endonezya:  09.02.2004

G.Afrika Cum.:  12.08.2004

Malezya:  26.08.2004

ACİL EYLEM PLANLARI

1-Yasal Dayanak

2-Mali Tedbirler,

3-Komuta Zinciri,

4-Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi,

5-Yerel Seviyede Kontrol,

6-Kanatlı Hastalıkları Uzman Grubu,

7-İnsan Kaynakları(Personel),

8-Yürürlükteki Yönergeler,

9-Teşhis Laboratuvarları,

10-Acil Aşılama,

11-Eğitim Programı,

12-Yayım/Kamuoyu Dikkatini Çekme

Problemler ve Çözüm Önerileri

Uygun bir veterinerlik yönetim yapılanmasının temini

Bütçe

Yeterli bütçe desteği

Salgın Hastalıklar Mücadele Fonu Oluşturulması

Yasal Alt Yapı( Tazminatlı hastalıklar listesine dahil edilmesi)

Sektör, Bakanlık ve Üniversite işbirliğinin arttırılması

Eğitim ve  bilgilendirme.

Komşu ülkelerle işbirliği.

SigmaSoft
Arkadaşınıza göndermek için tıklayınız Yorum eklemek için tıklayınız
bebek insan kaynaklarý boya badana internet site tasarýmý çocuk gýda güvenliði