Aileler, kooperatif hissedarı yapılırsa tarımsal üretim sağlıklı gelişir

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Görgülü, Türkiye’de ailelerin kooperatif hissedarı olmaları ve desteklerin bu yönde yapılmasının hem tarımsal üretim, hem de sosyal açıdan daha sağlıklı olduğunu söyledi.

50–100 çiftçiye 2–4 inek vermek yerine bu ineklerin hisse olarak kooperatife tahsis edilerek, 200 başlık modern süt sığırı işletmelerini kurmanın o yöreye daha fazla hizmet edeceğini vurgulayan Görgülü, Avrupa Birliği’nin (AB) hayvan refahı ve elde edilen sütün kalitesi bakımından da bu tip bir çalışmanın teşvik edilmesinin önemine işaret etti. Diğer taraftan modern bir süt sığırı işletmesi kurmak isteyen köylülerin de dikkate alınmasını isteyen Görgülü, bu şekilde köyün yaşam kalitesini kötüleştiren çevre problemlerinden de sakınılmış olacağını ifade etti. Aynı kooperatifin yapısı altında hayvanlar toplulaştırılabildiği gibi, üyelerin arazilerini de birleştirilip daha ekonomik ve planlı pazarlama koşulları ortaya koyabileceklerine değinen Prof. Dr. Görgülü, diğer yandan uygun hayvan yemi deseni uygulamalarından dolayı toprak verimliliğinin korunmasına da ciddi katkı vereceğini bildirdi.

AB ülkeleri için süt üretimi kotasının kayıt altına alınarak, sınırlandırıldığını anlatan Görgülü, “Bu durum, gelecekte ülkemiz süt üretimini bağlayacak önemli bir handikaptır. Önerilen modellerle süt sığırı işletmelerinde üretim koşullarınının iyileştirilmesi ve itletmelerin modernlettirilmesi hayvan ve süt üretiminin kayıt altına alınmasını kolaylaştıracaktır.” dedi. Yine AB’ne üyelik yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ilerleme yapılamayan alanların başında kırsal kalkınmanın geldiğini açıklayan Görgülü, kooperatif desteklerinin köylerde modern hayvancılık tesislerine yönelik yapılmasının bu alanda önemli ilerlemeler kaydedilmesine neden olacağını belirtti. Köydeki hayvanların ve arazilerin bir kooperatif çatısı altında toplanmasınının Türk insanı açısındaki zorluklarını hatırlatan Görgülü, şöyle devam etti: “Bu zorluklar sağlıklı bir koopertaif yönetimi ve işletme yönetiminin oluşturulmasının sağlanmasıyla aşılabilir. Yine bu yönetimlerin ve denetim sisteminin kurulması, hali hazırda bakanlık tarafından yürütülmekte olan her köye bir ziraat mühendisi projesi işletilerek buradaki tecrübe önerilen yeni modelle birleştirilebilir.”

Hayvancılığın; özelikle de ise sığırcılığın köydeki parçalı arazi varlığının ortaya çıkardığı yapısal sorunlar ve köy yaşamındaki sosyal sıkıntıların aşılmasının en iyi yolunun insanları örgütlü hale getirmekten geçtiğinin altını çizen Prof. Dr. Murat Görgülü, “Bu nedenle hali hazırda uygulanan destekleme sisteminindeki bireyselliğinin toplumsal bilinci oluşturmak üzere değiştirilmesinin tarımsal üretim konusunda karar erkini elinde bulunduranlar açısında vazgeçilmez bir araç olabileceği dikkate alınması gereken önemli bir konudur.”diye konuştu.

 

SigmaSoft
Arkadaşınıza göndermek için tıklayınız Yorum eklemek için tıklayınız
bebek insan kaynaklarý boya badana internet site tasarýmý çocuk gýda güvenliði