Gıda güvenliğine bir yıllık uyum süresi

 

Tarım Bakanlığı gıda ve gıda ile temasta bulunan maddelerle ilgili gözetim, kontrol, denetim ve işyeri sorumluluklarına ilişkin geniş çaplı düzenlemesini yönetmelik olarak yayımladı. Yönetmeliğe uyum için işyerlerine 1 yıl süre verildi.

Tarım Bakanlığı’nca Gıda ve Gıda İle Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin Piyasa Gözetimi, Kontrolü ve Denetimi İle İşyeri Sorumluluklarına Dair Yönetmelik yayımlandı. Yönetmelikle, "Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları" olarak tanımlanan HACCP ilkeleri doğrultusunda gıda güvenliği için önemli olan tehlikeleri tanımlayan, değerlendiren ve kontrol eden sistem kurulacak.

Gıda mevzuat hükümlerine uygun olsa bile gıdanın güvenli olmadığına dair nedenler bulunursa Bakanlık ya da ilgili merci o gıdanın piyasaya sunulması sınırlandırılabilecek ya da piyasadan geri toplatılacak.

HACCP olarak adlandırılan ilkelere uymak zorunda olan işyerlerine şu yükümlülükler getiriliyor:
İşyerleri hijyen tedbirleri almakla da sorumlu tutulurken, numune örneklerini analiz ettirecekler ve çalışan personeli de eğitecekler.

İşyeri yetkilisi, toplu tüketime sunulan yemek partisinin her çeşidinden alınan bir örneği 72 saat uygun koşullarda saklamakla yükümlü.

Personel soyunma ve giyinme yerleri, yemekhane, banyo, tuvalet bölümlerinin ayrı olması gerekiyor.
İşyerinde ruhsatlı ilaçlarla zararlı mücadelesi yapılmalı.

Gıda maddesi taşımada kullanılan kapların başka amaçlar için kullanılmayacak.

Yönetmelikte son kullanma tarihi geçen, imalat hatası bulunan gıda maddelerinin satış bölümünden ayrı tutulup, uygun işaretleme yapılması ve satışa sunulmasını engelleyecek önlemler alınacak.
Türk gıda mevzuatına uygun olmayan gıda tüketime ve satışa sunulamaz."

Kırmızı et, beyaz et, sakatat ve balık gibi gıda maddeler birbirinden ve diğer gıda maddelerinden ayrı olarak satışa sunulacak.
Tarım Bakanlığı halk sağlığını ilgilendiren gıda ve gıda ile temasta bulunan malzeme kaynaklı risklerin kontrolüne yönelik acil eylem planları ve çok yıllık ulusal kontrol planları hazırlayacak.
Denetim yetkilileri eğer engelleme ile karşılaşırsa o yerin en büyük mülki amirinin görevlendirmesiyle polis, jandarma, muhtar veya ihtiyar heyeti üyelerinden en az birinin katılımı ile kontrol ve denetim yapılabilecek.


Gıda güvenliği ve halk sağlığı açısından uygun olmayan gıda ve gıdayla temasta bulunan maddeler işyeri tarafından gözetim altında imha edilecek.

İşlerine denetim sonuçlarıyla ilgili olarak 15 günlük itiraz süresi tanınıyor. Değerlendirme sonuçlarına göre işyerleri üretimden men edilebilecek

SigmaSoft
Arkadaşınıza göndermek için tıklayınız Yorum eklemek için tıklayınız
bebek insan kaynaklarý boya badana internet site tasarýmý çocuk gýda güvenliði