SigmaSoft
Arkadaşınıza göndermek için tıklayınız Yorum eklemek için tıklayınız
HABER DETAY ÖZETLERİ
Organik Asitler ve Hayvan Beslemede Organik Asit Kullanımı Luna Kimya Ar-Ge Bölümü
Organik asitler temel olarak yem ve yem hammaddelerindeki mikotoksin üremesini engellemek ve bu yolla hayvanları mikotoksikasyona karşı korumak; yem ve yem hammaddelerinin depolanma sürelerini uzatmak; silajlardaki aerobik bozulmayı önlemek ve silajların aerobik stabilitesini artırmak; hayvanların sindirim sistemlerinde antibakteriyal etki göstermek ve hayvanlarda büyümeyi uyarmak amacıyla kullanılırlar.
Hayvan Hastalıklarıyla Mücadele Prof. Dr. Ayhan FİLAZİ
Hayvan hastalıklarıyla mücadele geçmişte olduğu gibi bu gün de Avrupa Birliği ülkelerinin en çok önem verdikleri konu olmakta ve özellikle topluluğun kabul ettiği müktesabatın yaklaşık %25’ini “ahırdan sofraya gıda güvenliği” yaklaşımı gereği veteriner mevzuatı oluşturmaktadır.
Tavuk Vebasindan (AI) Ari ülke statüsü
H.Haluk AŞKAROĞLU Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Tavuk Vebası (Avian Influenza) sunumunda şu konulara değindi:
İtalya Kanatlı Endüstrisi ve Avian İnfluenza 1997 - 2005
Kanatlı üretimi ülkenin kuzeyinde yapılıyor, karmaşık bir kanatlı sektörü var. Kırsal kesimlerde karmaşık bir sistem var, bu bölge Afrika’dan Amerika’ya göç eden kuşların bölgesinde. Göllerdeki ve nehirlerdeki alanlara gelen göçmen kuşlar virüs’ün yayılmasını sağlıyor
A.I., yanlızca kuşlarda görülen bir virüs değil aynı zamanda domuzlarda ve insanlarda da görülmektedir.
Çin, Kanada ve birçok ülkede 90’ ın üzerinde makaleleri yayınlanmış olan Dr. Ruth Manwell, bu konferansa davet edildiği için teşekkürlerini sunarak, A.I. hakkında şu bilgileri verdi:
Avian Influenza (=Tavuk Vebası) Epidemiyoloji ve Teşhis
Avian Influenza (=Tavuk Vebası) Epidemiyoloji ve Teşhis
Hayvansal Gıdalardaki Antibiyotik ve Hormon Kalıntılarının İnsan Sağlığı Üzerine Olası Etkileri ve Yasal Düzenlemeler
Hayvancılıkta antibiyotikler; hastalıkların sağıtımı ve hastalıklardan koruma amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır. FAO (Gıda ve Tarım Örgütü) raporlarına dayanarak hazırlanan yayınlarda hayvanların %80’inin yaşamlarının belli dönemlerinde veya tamamında, tedavi esnasında, içme suları ve yemleri ile bu tür ilaçları aldıkları belirtilmektedir.
Gıda Güvenilirliği
Dünyada her yıl birçok insan yedikleri yemekler nedeni ile hastalanmaktadır. Bu şekilde hastalananlar, ishal, kusma, mide bulantısı, ateş, kramplar gibi belirtiler gösterirler.
ClO2 (Klordioksit) nedir, ne değildir?
ClO2 (Klordioksit) günümüzde özellikle su dezenfeksiyonu olarak kullanılan önemli bir kimyasaldır. Gıda üreticileri arasında maalesef çok iyi tanınmayan ClO2 özellikle AB’ye tavuk eti ihracatı gündeme geldiğinden beri popüler hale gelmiştir.

Gida Hijyeni Sitesi Bilimsel Yazılar

Gıda Hijyeni sitesinin bu kısmından Gıda ve Hijyen bağıntısı ile ilgili bilimsel ve akedemik makalelerin, bilimsel yazıların ve diğer materyalin listesine ulaşabilirsiniz....

Gıda Hijyeni Yayın Kurulu

bebek insan kaynakları boya badana internet site tasarımı çocuk gıda güvenliği